0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

Odamızca Ankara Ve İstanbulda Bilirkişilik Temel Eğitimi Yapılacaktır.

DUYURU
ODAMIZCA ANKARA VE İSTANBUL’DA
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.
 
       Orman Mühendisleri Odası; 03.11.2016 tarihli 6754 sayılı “Bilirkişilik Kanunu”, 03/08/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” ve Adalet Bakanlığının 11.8.2017 tarihli ve 169 nolu “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Genelgesi doğrultusunda, Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yetkilendirilmiş ve bu husus Bilirkişilik Daire Başkanlığının İnternet sitesinde yayımlanmaktadır.
      Odamız tarafından, bu yetki çerçevesinde Ankara Oda Genel Merkezi ile İstanbul Oda Şubesinde Bilirkişilik Temel Eğitimi yapılacaktır. 
Bilirkişilik Temel Eğitimine; aşağıdaki şartlara sahip Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri katılabilecektir.
 
       I- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILMA ŞARTLARI
      1- Orman Mühendisleri Odasına, başvuru yaptığı yıldan geriye dönük en az 5 yıl (Beş) üye kayıtlı Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi olmak,
      2- Odaya borcu bulunmamak.
      3- Kamu çalışanlarının en az 5 (Beş) yıldır kamuda çalışmakta olduklarını ve mesleklerini icra ettiklerini belgelemek.
      4- 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri ile Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine dayalı olarak alınan Oda Yönetim Kurulu kararına göre; bilirkişilik temel eğitimi için belirlenen Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği disiplinleri “Temel uzmanlık alanı” ve “Alt uzmanlık alanları” aşağıdadır.
 
      A) Orman Mühendisliği uzmanlık alanları:
            -Temel uzmanlık alanı: Orman Mühendisliği
            - Alt uzmanlık alanları: Orman mühendisliği temel uzmanlık alanı bağlamında 5 (beş) adet alt uzmanlık alanı belirlenmiştir. 
            a) Orman İşletmeciliği ve Koruma: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, mühendisin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılı olan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (a) bendi 1-19 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
1/a
Ormanların doğal yolla kurulması
1/b
Ormanların yapay olarak kurulması
2/a
Ormanların Bakımı ve iyileştirilmesi
2/a
Bozuk ormanların imar ve ıslahını ve Bakımını yapmak
3/a
Enerji ormanlarının tesisi
3/b
Enerji ormanları bakımı
7/e
Kırsal kalkınma
11/a
Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler
13/a
Peyzaj planı ve uygulaması
14/a
Orman kaynaklarının planlanması
15/a
Orman yangınları
15/b
Orman zararlılarıyla mücadele
15/c
Orman yolları ve yol sanat yapıları
15/ç
Orman yangın emniyet yol ve şeritleri
17/a
Kent ormancılığı çalışmaları
17/b
Orman çevre düzenlemesi
17/c
Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi
19/a
Orman ve ormancılıkla ilgili benzer işler. (Orman ürünleri üretimi, Dikili ağaç satışı üretimi)
 
            b) Ağaçlandırma ve Orman Fidanlığı: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (a) bendi 1-19 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
4/a
Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi
4/b
Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri
5/a
Orman ağaç, ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri
6/a
Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi
6/b
Orman fidanı ve bitkisi nakli
6/c
Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması.
7/a
Ağaçlandırma
7/b
Erozyonla mücadele
7/c
Sel ve çığ kontrolü 
7/ç
Havza amenajmanı 
7/d
Entegre havza ıslahı 
8/a
Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına  ilişkin çalışmalar
9/a
Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi
9/b
Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması
13/a
Peyzaj planı uygulaması
14/a
Orman kaynaklarının planlanması
16/a
Orman yangın emniyet yol ve şeritleri
16/b
Orman ekosistemlerinin kurulması
16/c
Orman gen alanlarının kurulması
17/a
Kent ormancılığı çalışmaları
17/b
Orman çevre düzenlemesi
17/c
Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi
 
            c) Av ve Yaban Hayatı: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (a) bendi 1-19 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
10/a
Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması
10/b
Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler.
13/a
Peyzaj planı uygulaması
17/a
Kent ormancılığı çalışmaları
17/b
Orman çevre düzenlemesi
17/c
Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi
 
            d) Orman Kadastrosu ve İzinler: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (a) bendi 1-19 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
14/b
Orman sınırlaması
14/c
Arazinin vasıf tayini v e mülkiyet açısından yorumlanması
14/ç
Mülkiyet çalışmaları (Tasdik işleri hariç, 6831 sayılı Orman Kanununun 16., 17., 18. ve 115. Maddelerindeki izin işlemlerinin raporlanması)
14/d
Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinden yararlanma
17/a
Kent ormancılığı çalışmaları
17/b
Orman çevre düzenlemesi
17/c
Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi
 
            e) Millipark ve Korunan Alanlar: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (a) bendi 1-19 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
12/a
Millipark
12/b
Orman içi dinlenme ve mesire yerleri
12/c
Orman içi rekreasyon alanları
12/ç
Uzun devreli gelişme planları
12/d
Ağaç röleve planları
13/a
Peyzaj planı uygulaması
14/a
Orman kaynaklarının planlanması
16/ç
Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması
16/d
Orman biyotop çalışmaları
17/a
Kent ormancılığı çalışmaları
17/b
Orman çevre düzenlemesi
17/c
Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirilmesi
18/a
Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler
 
      B) Orman Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanları:
            -Temel uzmanlık alanı: Orman Endüstri Mühendisliği
            - Alt uzmanlık alanları: Orman endüstri mühendisliği temel uzmanlık alanı bağlamında 2 (iki) adet alt uzmanlık alanı belirlenmiştir. 
            a) Kereste, yonga levha, lif levha, odun dışı orman ürünleri üretimi ve emprenye: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (b) bendi 1-4 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
1/a
Odun ham maddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri
2/a
Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri
2/b
Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek
2/c
Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek
3/a
Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek.
4/a
Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler.
           
      b) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya üretimi: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (b) bendi 1-4 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
3/b
Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak
 
      C) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanları:
            -Temel uzmanlık alanı: Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
            - Alt uzmanlık alanı: Ağaç işleri endüstri mühendisliği temel uzmanlık alanı bağlamında 1 (bir) adet alt uzmanlık alanı belirlenmiştir. 
            a) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya, ahşap deniz aracı üretimi ve emprenye: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, kişinin sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılan konular esas alınarak belirlenecektir. Şöyle ki;
 
Ruhsat Belgesindeki, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1. Fıkrası (c) bendi 1-2 arası Alt Bent Numaraları
 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNDEKİ UZMANLIK KONULARI
1/a
Ahşap işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak
2/a
Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve imalatını yapmak
2/b
Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak
 
      5- Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında, bilirkişilik başvuru tarihinden itibaren geriye yönelik en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak koşulu aşağıda açıklanan belgeler ile kanıtlanacaktır. (Yön. Mad: 38) Buna göre;
            a) Özel sektörde çalışanlar; Odanın mesleki denetiminden geçmiş ve ilgili kurumca onaylanmış proje kapakları, rapor kapakları, sözleşmeler, iş bitirme belgeleri, mahkemelere sunulan bilirkişilik raporları ve benzerlerine göre,
            b) Kamu kurumundan emekli olanlar; kamudaki uzmanlık alanlarına ilişkin ormancılık veya orman endüstrisi veya ağaç işleri endüstrisi görevlerinde geçen hizmet sürelerine veya Odanın mesleki denetiminden geçmiş ve ilgili kurumca onaylanmış proje kapakları, rapor kapakları, sözleşmeler, iş bitirme belgeleri, mahkemelere sunulan bilirkişilik raporları ve benzerlerine göre,
            c) Kamuda halen görevli olanlar; uzmanlık alanlarında yaptığı hizmetleri gösteren onaylı hizmet cetveline göre,
      6- Serbest çalışan veya emekli mühendislerin, Serbest/Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak,
      7- Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu doldurmak. (Genelge Ek:4)
      8- Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretinin (600,00 TL), Odanın Ziraat Bankası Ankara Beşevler ŞubesiTR88 0001 0007 9906 5654 2050 38   nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu göndermek.
      II- DİĞER HUSUSLAR
      1- Temel eğitim süresi; 3 gün teorik (18 Ders saati) ve 1 gün uygulamalı (6 ders saati) eğitim olmak üzere toplam 4 tam gündür.
      2- Derslere devam zorunlu olup, derslerin 1/12 sine yani 2 ders saatine devam etmeyenlerin eğitim programı ile ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. (Yön. Mad:30/7, Genelge: Birinci Bölüm Mad:7)
      3- Bilirkişilik Temel Eğitim ücreti 600 TL. (altıyüz lira) dir. Bu ücrete eğitimci ücreti, kırtasiye, hizmet bedeli, fiks menü öğle yemeği vb. eğitim giderleri dahildir.
      4- Bir eğitim programına en fazla 24 (yirmidört) kişi katılabilecektir.
      5- Bilirkişilik Daire Başkanlığınca, temel eğitim yapılacak sınıflarda katılımcı sayısının 24 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, Ankara ve İstanbul’da yapılacak bilirkişilik temel eğitimin planlanabilmesi için; eğitime katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler, form dilekçeye eklenmiş olarak başvurularını en geç 09.Ekim.2017 Pazartesi günü saat:17.00’e kadar Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezine yapmaları gerekmektedir.
      6- Temel eğitim için başvuru dilekçeleri, Odanın gelen evrak giriş kaydına göre sıralanacaktır. Odaya son başvuru tarihi itibariyle yapılan müracaatlar dikkate alınarak eğitim planlaması yapılacak, Ankara ve İstanbul’daki temel bilirkişilik eğitimlerine katılacaklar belirlenerek eğitim takvimleri düzenlenecek ve Odamızın internet sayfasında duyurulacaktır. 
      7- Başvuru belgeleri eksik olanların, bilirkişilik temel eğitim kayıtları yapılmayacak ve eksikliklerin giderilmesi halinde değerlendirilecektir.
     
      İlgilenenlere ilanen duyurulur.
      
      ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
 
EKLER:
  1. Serbest/Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi
 
 
 
NOT: Gerektiğinde aşağıdaki görevlilerden bilgi alınabilecektir.
İlknur YILMAZ (Odanın bilirkişilik sorumlusu)   0 312 215 00 33/132
Diğdem ALÇAYIR (Bilirkişilik temel eğitimi koordinatörü)   0 312 215 00 33/130
Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi