0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

TMMOB ve ODALARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

TMMOB Yasasının Değiştirilmesiyle, Kentimiz, Ülkemiz ve Meslek Disiplinlerimiz Tehdit Edilmektedir.

TMMOB’YE VE ODALARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

AKP iktidarı döneminde atılmaya başlayan ve Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği- TMMOB’nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa’nın 123, 124 ve özellikle 135. Maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odaların İstanbul Şubeleri, on binlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görevi başında olan Odalarımızın İstanbul Şube Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB’ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız.

TMMOB Yasasında Yapılmak İstenen Değişiklik Ne Anlama Gelmektedir?

29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzel kişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan politikalarının önünde engel olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirerek TMMOB’yi işlevsizleştirmeye yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Odalarımız üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, on binlerce üyemizle birlikte TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz bilinmelidir.

TMMOB Susturulmak, İstanbul Talan Edilmek İsteniyor!

Hazırlanan torba yasa taslağında; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Torba yasa taslağının bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP’ye göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması gerekiyor. Bu nedenle bu sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB’nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB’nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması hedeflenmektedir.

İstanbul özelinde bakıldığında Odalarımızın açtığı davalar nedeni ile gerçekte rant amaçlı olduğu açıkça ortada olan, kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen projelerin bazılarının durdurulması TMMOB’yi iktidarın hedefi haline getirmiştir. Sermayenin yüksek çıkarlarına hizmet eden hiçbir projeden geri adım atmayan AKP iktidarının İstanbul’a dair planlarını biliyor ve bunlara izin vermeyeceğimizi söylüyoruz.

Bu nedenle TMMOB Yasasında yapılan değişiklik, TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında yani genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti yasa değişikliği ile yapılıyor.

TMMOB’nin, AKP’nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulması demektir.

Bir kez daha söylüyoruz önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul Şubeleri, on binlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur diyeceğiz. Bunun bir kamusal görev olduğunu tekrar hatırlatıyor, iktidarı uyarıyor ve bu girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Semra OCAK

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Beyza METİN

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı      Berkin MALKOÇ

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet AKÇA

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Volkan SEVİNÇ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mehmet YILDIRIM

İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferda BABACAN

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÖKÇE

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Haşmet CAMCI

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nedret DURUKAN

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki ARSLAN

Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat CİN

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı Sabri ORCAN

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Adnan YALÇIN

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Barış IŞIK

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KAHRAMAN

Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdi KÖSE

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı Yıldırım DERYA

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi