0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

POLONEZKÖY İTİRAZI

Değerli Meslektaşlarımız, 

İstanbul Polonezköy ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazdığımız itiraz dilekçesine yazının devamından ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer konulardaki tüm çalışmalarımızı sayfamızdan sizler ile paylaşacağız.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN                       :

Adı ya da unvanı           :        Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Adresi                            :        Dilek Apt. Balmumcu İstanbul

 İTİRAZIN KONUSU              : İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.11.2013 tarih ve 11521 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan ve askıda bulunan Plan hükümlerine itiraz

AÇIKLAMALAR : İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.11.2013 tarih ve 11521 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylandığını ve halihazırda itirazların yapılabilmesi için askıda olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Koruma Amaçlı İmar Planları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen doğal sit alanları ve kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları ile çakışan doğal sit alanlarının büyüklüğü ve özelliğine göre, doğal ve çevresel değerlerin etkileşim-geçiş sahası da dikkate alınarak sürdürülebilirliğini, mutlak korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla …hazırlanacak, hazırlatılacak hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarıdır.

Bu alanlarda ve Polonezköy Tabiat Parkı özelinde itiraza konu alanda yapılan plan yapılan bilimsel çalışmalar uyarınca tespit edilen ve hassasiyetle korunması gerektiği belirlenen koruma alanları ile doğal ve çevresel değerlerin etkileşim-geçiş sahası da göz önünde bulundurularak sürdürülebilirliğini, mutlak korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla yapılmış olması beklenen bir plandır.

Zira, Tabiat Parkları, Milli veya bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile rekreasyon potansiyeline sahip, kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklükte olan ve özellikle açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip ve mahalli örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma düzeninin ve kültürel manzaraların ilgi çeken örneklerini içerebilecek niteliktedirler.

1994 yılından bu yana tabiat parkı olan ve koruma altına alınan 172 yıllık yerleşim yeri Polonezköy Tabiat Parkı ise tüm bu nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır. “Polonezköy Tabiat Parkı; İstanbul’un doğal bitki türlerinin tamamını bünyesinde bulundurmaktadır. Örneğin çam türleri, kestane, gürken, meşe, kayın, ıhlamur alt tabakada ise defne, kocayemiş, karayemiş, dağ muşmulası, geyikdikeni, ateş dikeni, bulunmaktadır. Tabiat Parkı içersinde 1 adet Sülün-Keklik Üretme İstasyonu ve 1 adet Geyik-Karaca Üretme İstasyonu bulunmaktadır. Tabiat parkı içerisinde kızıl geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, doğan, karatavuk, saka, üveyik, baykuş gibi hayvanlar bulunmaktadır.”

İtiraza konu imar planları ile “..bölgede düşük yoğunluklu konut, ticaret, finans ve turizm tesisi yapılması” mümkün hale gelmiştir.

Plan detayında ise;

“Düşük yoğunluklu konut ve turizm alanlarının yapılabilmesi”

“Günübirlik, haftalık, aylık ihtiyaçlara cevap verecek ticari birimler, ofisler, muayenehaneler, müze, kütüphane, sergi salonu, restoran, kafeterya, banka gibi yapıların yapılabilmesi”

“Yeni binaların yüksekliği 6,5 metreyi ve 2 kat olabilmesi”

“Binalara bir bodrum katı yapılabilmesi ve bu bodrum katında ise SPA, yüzme havuzu, restoran, spor salonu yer alabilmesi” düzenlenmektedir.

İtiraza konu planın bölümünde ise; “Polonezköy Tabiat Parkı kültürel zenginliğini ve özgün yapı, parsel dokusunu dünya standartlarında koruyarak bilimsel amaçlı doğal kaynak niteliğinin devamlılığını sağlayacak ve sürdürülebilir gelişme dengesini tesis edecek uygulama planının hazırlanmasıdır.”ifadesi yer almaktadır.

 SONUÇ VE İSTEM       :

  • İstanbul’un doğal ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan Polenezköyün Tabiat Parkı ilan edilmesine gerekçe olan özel dokuyu bozacak bir düzenleme getiren ve bu dokunun korunması ile ilişkili hüküm ihtiva eden mevzuata aykırılıklar içeren 26.12.2013 tarihinde askıya çıkan;
  • “Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,
  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na;
  • Türkiye ormanlarını ilgilendiren dört önemli koruma statüsünden biri olan ve korumadan daha çok yapılaşmaya yol açan Tabiat Parkı uygulamasına itiraz ediyoruz.

       21.01.2014

Yönetim Kurulu adına

         Başkan

      Yüksel Yüksel

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi