0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

ORMAN END. ve AĞAÇİŞLERİ END. MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE!

ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ ENDÜSTRİSİNE İLİŞKİN SINAİ TESİSLERİN KAPASİTE RAPORLARINI DÜZENLEME YETKİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİNDİR.

Orman endüstri ve ağaç endüstrisine dair sınai tesislerinin kapasitelerinin belirlenmesi ve kapasite raporlarının düzenlenmesi; 5531 sayılı Kanuna göre Odamız üyeleri Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin yetkisindedir. Bu konu, TOBB mevzuatında yetkili meslek mensuplarınca düzenlenir şeklinde ifade edilmektedir. Ancak, TOBB ne bağlı Odalarda düzenlenen kapasite raporlarının, bu hususa uyulmadan yetkisi olmayan mesleki disiplinlerce imzalandığı tespit edilmiştir.

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) yazıda, bu mevzuata aykırı yapılan uygulamaların düzeltilmesini ve bağlı odalara genelge gönderilerek belirtilen hususlara uyulmasını istemiştir. Bu yazışmalara ilişkin süreç aşağıdadır. Şöyle ki;

1- TOBB ne 9/6/2011 tarihli ve 25.00/487 sayılı yazı gönderilmiş (EK:1), alınan 15/6/2011 tarihli ve 14826 sayılı cevapta (EK:2), kapasite raporu düzenleyen eksperlik taleplerinin değerlendirilmesi yetkisinin Odalarda olduğu, mühendislerin Odalara şahsen başvurmaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak mahalli Odalar, bu konuda TOBB nin herhangi bir talimatının bulunmadığı gerekçesinin arkasına sığınarak, kapasite raporu düzenlenmesindeki mesleki haklarımızın ihlallerine devam etmiş, mevzuata aykırı kapasite raporlarını kabul ederek işleme koyduğu Odamıza iletilen bilgilerden anlaşılmıştır.

2- Bu kez 9/6/2011 tarihli yazımıza ek olarak, 13/3/2013 tarih ve 25.00/60 sayılı ikinci bir yazımız TOBB ne gönderilmiştir. (EK:3) Bu yazımızda şu hususlara yer verilmiştir.

Hukuki sorunların yaşanmaması için, Birliğinizce yürürlüğe konulan “Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”in eksperlerde aranacak vasıflara ait 6 ıncı maddesindeki Oda ve borsalarda eksper olabilmek için “…gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra; …” hususuna uyulmasını sağlamak üzere, 11 inci maddesindeki “…Meclis, gerekli gördüğü hallerde hakem, bilirkişi ve eksper listelerini her zaman yenilemeye yetkilidir.” hükmü dikkate alınarak, ülkemiz orman ve ağaç endüstrisi sanayii ve Birliğiniz içinde çok önemli olan sınai üretim gücünün bu konularda uzman Odamız üyesi mühendislerce belirlenmesinin, yetkisi bulunmayan mühendislerce düzenlenen kapasite raporlarının kabul edilmemesinin temini için, mevcut eksper listelerine Orman Endüstri Mühendisi ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin alınması yönünde Birliğinizce Odalara acilen gerekli talimatın gönderilmesini bir kez daha yineler ve sonucundan Odamızın bilgilendirilmesini önemle arz ederim.”

TOBB in bu yazımıza istinaden Odamıza gönderdiği 26/3/2013 tarih ve 7500 sayılı yazılarında; 5531 sayılı Kanuna atıfta bulunularak, “İlgi yazınızla Birliğimize bildirilen, orman ve ağaç endüstrisi sınai tesislerine ait kapasite raporlarını düzenleme yetkisinin 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun  uyarınca, Odalarınıza kayıtlı Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine ait olduğu, söz konusu imalatlara ait kapasite raporlarının uzmanı olan bu mühendislik disiplinlerince düzenlenmesi gerektiği hususu tüm odalarımıza duyurulmuştur.” ifadelerine yer verilmiştir. (EK:4) TOBB ın, Birliğe bağlı odalara gönderdiği 25/3/2013 tarih ve 7400 sayılı yazıları duyuru ekindedir. (EK:5) Bu yazıda; “TMMOB Orman Mühendisleri Odasının Birliğimize gönderdiği 13/3/2013 tarihli ve 60 sayılı yazısında;  orman ve ağaç endüstrisi sınai tesislerine ait kapasite raporlarını düzenleme yetkisinin 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun  uyarınca, Odalarına kayıtlı Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine ait olduğu belirtilerek, söz konusu imalatlara ait kapasite raporlarının uzmanı olan bu mühendislik disiplinlerince düzenlenmesi gerektiği hususu Birliğimize bildirilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.” denilmektedir.

Odamız üyeleri ruhsatlı Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri; yukarıya çıkarılan yazışmalar ile ilgili mevzuatı dikkate alarak, orman ve ağaç endüstrisi sınai tesislerine ait kapasite raporlarını düzenlemeleri yönünde mahalli ticaret ve sanayi odaları nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak yasal haklarını kullanmalarını önemle duyururuz.

Odamız bu konularda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da meslektaşlarımızın hak ve hukukunun korunması için her türlü idari ve hukuki girişimleri yapmaya devam edecektir. 05/04/2013

YÖNETİM KURULU

EKLER:

1-      Odamızın TOBB ne gönderdiği 9/6/2011 tarihli ve 25.00/487 sayılı yazı
2-      TOBB nin 15/6/2011 tarihli ve 14826 sayılı cevap yazısı
3-      Odamızın TOBB ne gönderdiği 13/3/2013 tarih ve 25.00/160 sayılı yazı
4-      TOBB in Odamıza gönderdiği 26/3/2013 tarih ve 7500 sayılı cevap yazısı
5-      TOBB ın, Birliğe bağlı odalara gönderdiği 25/3/2013 tarih ve 7400 sayılı yazıları

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi