0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

Odamızın Uzun Soluklu Hukuk Mücadelesinde Son Nokta Resmi Gazetede

ODAMIZIN,  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

ALEYHİNE DANIŞTAY’DA AÇTIĞI VE KAZANDIĞI

DAVANIN KARARINA GÖRE, BİTKİ KARANTİNASI

FÜMİGASYON  YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE’DE

YAYIMLANDI.

Bilindiği üzere Odamız tarafından; Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin 5531 sayılı Meslek Kanunumuzda yasal güvenceye alınan mesleki hakları kapsamındaki, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinin ithalat, ihracat, reeksport ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit edilmesi ve bu zararlıların fümigasyon yöntemiyle bertaraf edilmesine lüzum görmeleri halinde fümigasyon uygulamasının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe konulan “Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği” ile fümigasyon operatörlerinin ziraat mühendisleri, fümigasyon operatör yardımcılarının da ziraat teknikerlerinden olmasına yönelik düzenlemenin iptali için Danıştay’da açılan dava sonucunda ilgili Yönetmelik hükümleri iptal edilmiş, bu hususta yapılan uzun soluklu hukuk mücadelesi, Odamızın İnternet sayfasında yayımlanmakta olan 28.12.2015 tarihli haber ile meslektaşlarımız ve meslek kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Danıştay 10 Daire kararının uygulamaya aktarılması için, öncelikle karara uygun yönetmelik değişikliğinin yapılması ve değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, mesleki haklarımızı ilgilendiren tüm yönetmelik düzenlemelerinde yaptığı gibi, Danıştay kararının uygulamaya aktarılmasında da çok istekli davranmamış ve yapacağı yönetmelik değişikliğine ilişkin idari işlemlerin sürüncemede kalması yolunu denemiştir.

Fakat Odamız, her zaman olduğu gibi mücadelesini bu hususta da aktif bir biçimde ve aralıksız olarak sürdürerek, Bitki Karantinası Yönetmeliği’nde Danıştay kararına uygun değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanması sürecini başlatmış ve nihayet EK:1’de ki 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” olarak yayımlanmıştır.

Odamızın, Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına yönelik olarak yaptığı mücadeleye ilişkin sürecin meslek kamuoyumuz ile paylaşılmasına gereksinim duymuştur.

Şöyle ki;

1- Danıştay 10. Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve E:2011/9351 ve K:2015/3519 nolu kararına uygun olarak yapılacak yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanması ve bu hususta hazırlanacak taslağın Odamızın görüşlerine gönderilmesi için 30.12.2015 tarihli ve 25.00/1009 sayılı yazımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan istenmiştir. Bu yazımıza Danıştay 10. Daire kararı eklenmiştir. (EK:2)

2- Danıştay 10 Daire kararı aynı zamanda 30.12.2015 tarihli ve 1008 sayılı yazımız ekinde Orman Genel Müdürlüğüne de gönderilmiş ve Başbakanlıkta yayımlanmayı bekleyen “Ormancılık Karantina, İnspektör ve Fümigasyon Yönetmeliği” taslağının yürürlüğe koyulması talep edilmiştir. (EK:3)

3- Odamızın haricen edindiği bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanıp görüş için Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderilen taslak temin edilerek hazırlanan Odamız görüşü ilgili Bakanlığa 15/2/2016 tarihi ve 25.00/132 sayılı yazımız ekinde gönderilmiştir. (EK:4)

4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlanmaması üzerine, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre 2/6/2016 tarihli ve 25.00/612 sayılı yazımız ile Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında bilgi talep edilmiştir. (EK:5)

5- Danıştay’ın yönetmelik maddelerini iptal kararının, Başbakanlık mevzuat Bilgi Sistemine işlenmediği tespit edilince, mevzuat bilgi sistemine işlenmesi için, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne 2/6/2016 tarihli ve 25.00/613 sayılı yazı gönderilerek mahkeme kararının sistem işlenmesi sağlanmıştır. (EK:6)

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin talebimize, bilgi edinme istemlerimizi tam olarak karşılamayan ve hukuka aykırı idari işlemlerin yapıldığını içeren 09.06.2016 tarihli ve 56043249-320.03.01.01-19457 sayılı yazıları ile cevap verilmiştir. (EK:7)

7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na (Gıda, Kontrol Genel Müdürlüğü) 22/6/2016 tarihli ve 710 sayılı, aynı Bakanlığın Hukuk Müşavirliğine 22/6/2016 tarihli ve 711 sayılı iki ayrı yazı gönderilmiş, Danıştay kararına uygun Yönetmelik Değişikliğinin en geç yedi gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmaması halinde Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir. (EK:8)

8- Nihayet EK:1’de ki 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Değerli meslektaşlarımız,

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, her zaman olduğu gibi mesleki haklarımızın korunması ve takibinde hukuk mücadelemizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra yönetmeliğin uygulama aşamasını, sizlerin desteği ile yakından takip edeceğiz.

Ancak her şeyden önemlisi, orman bitki ve bitkisel ürünleri üzerinde yapılacak fümigasyon hizmetlerinin Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak bir yönetmelik ile sürdürülmesini sağlamak için, Genel Müdürlüğü çok acil olarak hazırlayacağı Ormancılık Fümigasyon Yönetmeliğini yürürlüğe koymalıdır.

Mesleki kazanımımızın mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını dileriz. Saygılarımızla. 01/7/2016     

ODA YÖNETİM KURULU

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi