0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

ODAMIZDAN ÖNEMLİ BİR HUKUK ZAFERİ DAHA!..

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU (İDDK), ORMAN GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE İLK KEZ ATANACAK MÜHENDİSLERE DAİR GENEL

YÖNETMELİKDEKİ “VE/VEYA SÖZLÜ” İBARESİNİN

YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU

 

Bilindiği üzere; 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin YapılacakSınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1 inci maddesi ile, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe”

      “EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” eklenmiştir.

      Bu Yönetmelik düzenlemesiyle; Orman Genel Müdürlüğüne ilk kez açıktan yapılacak mühendis atamalarında, KPSS (B) grubu sınavlarına göre mühendis kadro sayısının üç katına kadar adayların başvurusu alınacak ve bu adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atamalar yapılacaktır.

      Odamız tarafından, üyelerimizin aleyhine işletilecek olan ve EK MADDE:8 ile getirilen  “ve/veya sözlü” ibaresinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için zaman geçirmeden, sözlü sınav konusunun yasalara aykırı olduğuna yönelik oturmuş içtihatları bulunan Danıştay 12. Dairesinde E:2014/7209 nolu dava açılmıştır. Ancak bu dava, Danıştay’daki yapılanmalar nedeniyle yeni kurulan 16. Daireye devredilmiştir. Ne yazık ki; oturmuş içtihatlara rağmen, Danıştay 16. Dairesi 24/2/2015 tarihli ve E:2015/11071 sayılı kararı ile her hangi bir gerekçe gösterilmeden yürütmenin durdurulması talebimiz ret edilmiştir. Bu karar Danıştay İdari dava Daireleri Kurluna (İDDK) itiraz edilmiştir.

      Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu (İDDK); Odamızın itiraz gerekçelerini kabul ederek Danıştay 16. Dairesinin 24/2/2015 tarihli kararını bozarak Yönetmelik ile getirilen ve/veya sözlü” ibaresinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 10/9/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/978 sayılı kararında; “…adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.

      Bu nedenle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde B grubu mühendis kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan, dava konusu ek madde 8’de yer verilen “ve/veya sözlü” ibaresine ilişkin düzenlemeden hukuka uyarlık görülmemiştir.

      …davacının itirazının kabulüne ve dava konusu Yönetmeliğin ek 8. Maddesinde yer alan “ve/veya sözlü” ibaresinin yürürlüğünün durdurulmasına,10/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.”denilmiştir.

      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararıyla; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanarak düzenlenen, 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile OGM Atama Yönetmeliğine eklenen ve iptalini istediğimiz bir çok maddesinde yer alan “ve/veya sözlü” ibarelerini de yasal dayanağı ortadan kaldırılmış olmaktadır.

      Odamızın çok büyük tepki koyduğu; 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve YerDeğiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen “ve/veya sözlü” ibarelerinin iptali için Danıştay 2. Dairesinde açtığı E:2014/7183 nolu davada da İDDK kararının etkili olacağını ve benzer kararın verilebileceğini  beklemekteyiz.

      Odamızın, Orman Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği konusunda yaptığı hukuk mücadelesi; devamlı olarak Odanın internet sayfasında üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarımız, Odamızın internet sayfasında halen yer alan haberler ve ekindeki kararlar ile yetkili makamlara yaptığımız yazışmalara tekrar bakmalarını önermekteyiz.

      Özellikle Odamızın internet sayfasının 128 inci sırasında halen yer alan 12.12.2014 tarihli açıklamamızın tekrar bakılmasını önemsemekteyiz. Bu açıklamanın son kısmında genç meslektaşlarımıza şöyle seslenilmiştir.

      “Hakları Yenilen Sayın Genç Meslektaşlarımız,

      Hukuk devletinde hak arama yolları tükenmiş değildir. Haklarınızı idari yargıda sonuna kadar aramayı ihmal etmeyiniz. Oda olarak hep arkanızda ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha açıkça belirtiriz. Danıştay’ın verdiği onlarca içtihatta, subjektif nitelikli sözlü sınavlar ile alınan memur alımları iptal edilmiştir. Allah Kul hakkı yiyenleri bu Dünya’da ve er geç ebedi alemde hak ettikleri ceza ile cezalandıracaktır. Ancak tüm idari ve hukuki yolları denemekten çekinmeyiniz.

      Oda olarak, her zaman olduğu gibi meslektaşlarımız ve mesleğimizin haklarını, hukuk içerisinde ve her zeminde savunmayı kendisine düstur edinmiş bir yönetim anlayışını sürdürdüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12.12.2014”

 

      Değerli meslektaşlarımız!

      Orman Genel Müdürlüğünden sizlerin adına aşağıdaki hususlarda hemen karar verilmesini beklediğimizi kamuoyu önünde açıklamak istiyoruz.

      1- “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” içinde yer alan “ve/veya sözlü” ibarelerinin iptali için Odamızın Danıştay 2. Dairesinde açtığı E:2014/7183 nolu dava sonucu beklenmeden, bu Yönetmeliğin dayanağı olan Genel Yönetmelikte ki “ve/veya sözlü”ibaresinin İDDK verilen YD kabul kararı ile yürürlüğünün durdurulduğu dikkate alınarak, mevcut OGM Personel Atama Yönetmeliği uygulamasının durdurulmasını,

      2- Şayet sözde sözlü sınavı kazanıp ta henüz ataması yapılmamış mühendisler var ise atamalarının yapılamamasını,

      3- Genel Müdürlüğünüzce geçen yıl yapılan 80 mühendis atamasında; KPSS sınavı ile ilk 80 arasında olup sözde sözlü sınav ile elenip hakları yenilen ve atamaları yapılmayan 47 orman mühendisinin, kurumunuza atamalarının yapılabilmesi için çözüm yolunun bulunmasını,

      4- Odamızın katkı ve katılımıyla, hak ve hukuka uygun, torpilli alımların önünü kapatacak, objektif kriterlere dayalı yeni bir personel atama yönetmeliğinin yapılarak zaman geçirilmeden yürürlüğe konulmasını,

      Oda olarak her zaman olduğu gibi, bundan sonrada mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına hukuk mücadelesini aralıksız sürdüreceğimizi bir kez daha duyurmak isteriz.

Bu kararın meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

      Saygılarımızla. 16/12/2015

     

 ODA YÖNETİM KURULU

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi