0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

Basın Duyurusu

İstanbul İli sınırları içerisinde PARKORMAN adıyla bilinen Tabiat Parkı ve Tuzla İlçesinde bulunan HACETDERESİ Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, yasa dışı olarak yapılaşmaya açılmak istenmektedir. İmar Planı Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünde 01.11.2012 tarihinde askıya çıkıp 20.12.2012 tarihinde kesinleşen PARKORMAN Tabiat Parkında Uygulama Projelerinin ilgili firma tarafından hazırlandığı ve projede 120 adet villa 15 000 kişilik konser alanı ve spor kompleksi bulunacak şekilde revize gelişim planı hazırlanmasının Bakanlıkça emirlendiği, ayrıca, Tuzla HACET DERESİ Tabiat Parkında Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı onaylanarak 80 adet villa yapılacağı yönünde bilgiler edinilmiştir.

Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, ifade etmektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda, Tabiat Parklarında İmar Planları yapılarak yapılaşmaya açılabileceğine dair hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Milli Parklar Kanununun 4. Maddesinde;  “Bu Kanun hükümlerine göre milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planı, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

Gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına göre imar uygulama planları, milli park gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur.

Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.” denilmektedir.         

Kanun maddesinde açıkça görülmektedir ki; İmar Planları, sadece milli parklarda, Gelişme Planları çerçevesinde yapılaşmaya konu olabilecek alanlar için yaptırılabilecektir. Tabiat Parklarında İmar Planı yapılmasına dair Kanunda hiçbir hüküm yer almamaktadır. Çünkü, Tabiat Parkları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununda da ifade edildiği üzere orman rejimine tabi alanlardır ve bu alanlarda devlet mülkiyeti esastır. Orman rejimine tabi alanlar, kesinlikle yapılaşmaya açılamaz ve İmar Planı yapılamaz.

Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu hükümlerine aykırı olarak ve bu kanunları hiçe sayarak, Tabiat Parklarında yasa dışı olarak İmar Planları yaptırmakta ve bu alanları yasa dışı yapılaşmaya açmaktadır.

Yasa dışı bu uygulamalar durdurulmadığı taktirde, Orman Mühendisleri Odası olarak, İstanbul’daki PARKORMAN ve HACETDERESİ Tabiat Parklarında yaptırılan İmar Planlarının iptali için yargıya baş vuracağımızı ve gerekli tüm hukuki sürecin başlatılacağını duyurmak istiyoruz. Çünkü, Tabiat parkları; Milli Parklar Kanununa göre, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır ve bu alanlar, İmar Planı yaptırılarak yasa dışı yapılaşmaya açılamaz.

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi